Vårt manifest

-Forskningen räddade mitt liv och löpningen mitt kropp och psyke, brukar Cecilia Hedström berätta under sina föreläsningar.

Så det är kanske inte så konstigt att det blev ett lopp?
Men det unika med det här loppet, är att det kommer att göra skillnad på två sätt.

Göra skillnad, för dig själv.                                                                                                                                                                                                     Vi vet hur viktigt det är att vara i god form, om man blir sjuk eller på något annat sätt hamnar i kris. Så därför skall du springa för dig själv. Träna för din egen skull. Och göra framsteg för dig själv.  Och försöka mår så bra, du bara kan. Att äta bra och vara rädd om sin kropp. Och att göra det med balans. Och att inte glömma av att njuta av livet!

Göra skillnad, för andra.                                                                                                                                                                                            Det gör du genom att anmäla dig till loppet. Vare sig du skall springa, gå eller titta på. Och kan man inte ens det, kan man anmäla sig för att göra skillnad för andra. För vi skänker överskottet från loppet till Jubileumsklinikens Cancerfonden. För forskningen räddar liv.

Läs gärna mer på  där Cecilia, en av initiativtagarna till loppet berättar om sin väg tillbaka. Från sitt cancerbesked.

Vårt manifest

Vad? Den 19 september anordnas i Göteborgs Frihamn, den andra upplagan av Fight Cancer and Run-Loppet.

Varför? 58.000 svenskar blir varje år diagnostiserade cancer. Det är idag en folksjukdom som inte bara drabbar den sjuka utan även anhöriga. Därför vill vi vara med och utrota cancern.

Hur ? Cancerfondens budskap är tydligt; 30 minuters vardagsmotion minskar risken för cancer. Vi på Fight Cancer and Run vill vara med och påskynda en livsstils förändring.
Träning är livsviktigt. Spring för livet. Spring för att överleva. Spring för att göra skillnad. För dig och andra. Tillsammans gör vi skillnad. Spring!

 

Our Manifesto

“The research saved my life, and running saved my body and soul”, says Cecilia Hedström during her lectures. It’s not surprising, therefore, that this race came about. What’s unique about this race is that it makes a difference in two ways.

Make a Difference for Yourself

We all know how important it is to be in good shape, especially if you become ill or otherwise have some sort of crisis. So, run for yourself. Train for your own sake. Make progress for yourself, in your own way. Take care of yourself, eat well, do everything in moderation, and you’ll feel as good as you possibly can. What better way to enjoy life?

Make a Difference for Others

You do this by signing up for the race. You can run, walk, or just watch. You don’t even have to be there to make a difference for others, as the proceeds left over are donated to Jubileumsklinikens Cancerfonden (The Jubilee Clinic Cancer Society). Research saves lives.

Read more at mykickasslife.com where Cecilia, one of the founders of the race, details her journey from cancer diagnosis to now.

What: The second edition of the Fight Cancer and Run Race, held in Frihamnen in Gothenburg on Saturday, September 19th, 2015.

Why: 58,000 Swedes are diagnosed with cancer every year. This is a widespread disease which affects everyone, not just the patient. We want to do what we can to eradicate cancer once and for all.

How: The Cancer Society’s message is clear: 30 minutes of daily exercise reduces the risk of cancer. We here at Fight Cancer and Run want to encourage a lifestyle change. Exercise is vital. Run for your life. Run to survive. Run to make a difference, for yourself and others. Together we can make a change. Run!